اثر فروخته شد

نام اثر: هوا

آکریلیک روی بوم

ابعاد: ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

همراه قاب

از مجموعه دایره های بی-شمار

 

0