جدیداثر فروخته شد

نام اثر: مثلث جدید الاضلاع

آکریلیک روی بوم

ابعاد: ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

نام مجموعه: دایره های بی-شمار

همراه با قاب

 

0