اثر موجود است

نام اثر: ذهن سرنبسته

آکریلیک روی بوم

ابعاد: ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

همراه قاب

از مجموعه دایره های بی-شمار

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

0