اثر موجود است

نام اثر: دور باطل گمشده

آکریلیک روی بوم

ابعاد: ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر

همراه قاب

از مجموعه دایره های بی-شمار

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

0