اثر فروخته شد

نام اثر: بدون عنوان

ابعاد : ۵۷ در ۷۲ سانتیمتر
گواش روی مقوا
همراه با قاب

 

0