جدیداثر فروخته شد

نام اثر : بدون عنوان

کنده‌کاری روی چوب
۴۰ در ۴۰ سانتی‌متر
خالق اثر : رضا کیانیان
مجموعه‌دار : محرمانه

 

0