اثر فروخته شد

نام اثر : بدون عنوان

کنده‌کاری روی چوب
۳۵ در ۱۸ سانتی‌متر

 

0