اثر فروخته شد

نام اثر: بدون عنوان/هنرمند: ری را میری

ابعاد: ۶۰ در ۶۰ سانتیمتر

اکریلیک روی مقوا

همراه با قاب

 

0