سلام

به «آی آرت» خوش آمدید.

«آی آرت» سایتی ست که میتوانید در آن به تماشای هنر بنشینید. اثر هنری انتخاب کنید و براى آن شناسنامه معتبر دریافت کنید.

ما با ارائه خدماتمان مى خواهیم کار شما مخطبان هنر و هنرمندان  را آسان تر کنیم. تا از اتلاف وقت، انرژی، هزینه، رفت و آمد مضاعف و ایجاد ترافیک و آلودگى هواى تا حد امکان جلوگیری کنیم.

شما مى توانید بدون نیاز به جا به جایى از منزل، فقط با در دست داشتن تلفن همراه و یا کامپیوتر از “آى آرت” آثار هنرى براى خودتان و یا براى هدیه به دوستانتان تهیه کنید. همچنین، نصب یک اثر هنرى در خانه و یا محل کار نه تنها ایجاد لذت بصرى میکند بلکه مى تواند ذهن شما را پویاتر کند.

شما با هر خرید از ما “سند اصالت اثر” دریافت مى کنید که در آن نام اثر هنرى، عکس و اطلاعات آن ثبت شده است.

سند اثر به منزله اصالت آن و همچنین به منظور سرمایه گذارى در عرصه هنر  است و در آینده به ارزش یک اثر هنرى مى افزاید.

Our aim is to shape a journey in which you could become an art collector. We introduce to you contemporary and modern art and make it easier for you to get acquainted with artists and their body of works. With us you can explore various types of art from established artists and purchase unique pieces for your home, for a present to your loved ones or for your art collection

With us you don’t have to move from your home to discover art. All you need is a phone or computer to see artist’s creation from around the world, specially middle east. Our goal is to bring Art to you instead of having you reach for it. We would like to save you time/energy and keep the roads out of more traffic and air pollution

In “Eye Art” you can find selections of painting, photography, sculpture and drawings. With each purchase from us you will receive a certificate of authenticity that contains information from the exact size of art work and mounting details that guaranties the originality of your art work

0