زندگی‌نامه

ابراهیم الدسوقی، برای نقاشی ستونهای معابد لوکسور و کارناک به “معمار” ملقب شده است. وى در سال ١٣۴٨ در خانواده اى مشهور در قاهره، مصر به دنیا آمد. پدرش فهمی الدسوقی و مادرش آتیات سید از نقاشان اکسپرسیونیست به نام مصری و روشنفکران آزاد اندیش بودند و هر دو تأثیر زیادی بر زندگى هنرمندانه وى گذاشته اند.

نقاشی الدسوقی با شیوه ى رنگ گذارى منحصر به فردش تعریف مى شود. مهارت هاى وى در ایجاد تغییرات ظریف در بافت رنگ، استفاده غیرمعمول از فضای منفی و ایجاد حالاتى خاص از طریق سایه گذارى و نورپردازى مى باشد. در حالی که ژانرهای نقاشی این هنرمند شامل پرتره، منظره و زندگی است، اما باز هم موضوعاتش حول محور مصر مى گردد که چشم انداز منحصر به فرد و هیپنوتیزم وارش را از روح و ذات مصر به تصویر می کشد.

 

بیانیه

ابراهیم الدسوقی در دنیای نقاشی معاصر مصر، به سبک شخصی و منحصر به فرد خود با استفاده از رنگ روغن شهرت دارد. سبکی که به همراه انتخاب متمایز وى از موضوعاتش، نه تنها روح مدرن مصر را به تصویر می کشد، بلکه فرهنگ غنى گذشته آن را نیز انعکاس مى دهد. الدسوقی، در خلق آثارش با مهارتى هوشمندانه، خط باریکى میان تطابق با سنت و قیام علیه آن می کشد.

برجسته ترین موضوعات الدسوقی خلق چهره ى زنان است. این نقاشى ها غالباً تصویر برجسته اى از زن مصری را با چهره ای کاملاً گرد که یادآور ویژگی های فرعون است ترسیم مى کنند. این زنان با رداى لَخت خود، شبیه به مجسمه ى خدایانند. آنها با چشمانى که بطور غیرقابل تحملى خالی مانده است، به غیب خیره می شوند و با نگاهشان به رازهای فراترى اشاره می کنند.

ابراهیم همچنین با نقاشی ستونها و معابد شهر باستانی لوکسور، بیش از پیش به منظره بصری مقدس مصر باستان می پردازد. وى ستون هایى خلق مى کند که غرق در انرژی عرفانی و به دور از بازنمایی معماری معمول است. سایه هاى ایجاد شده توسط این ستون ها فضایى به مانند دو جهان را خلق مى کند، که یکی به سمت تاریکی و دیگری در سمت نور ایستاده است.  با اینکه ابعاد این آثار چندان بزرگتر از انسان نیستند اما بیننده در کنار این سازه هاى تاریخى احساس کوچکى مى کند.

مى توان آثار او را به دو بخش تقسیم کرد؛ آن هایى که در فضاى باز خلق شده و آثارى که در فضاى سرپوشیده به آن پرداخته است. آن چه در فضاهاى داخلى از او میبینیم، ترکیبى از چیدمان اشیا روزمره است، اما در آثار خلق شده در فضاى باز به مناظر بصرى و جریان هاى اجتماعى امروز مصر مى پردازد که ترسیم نابهنگام و صلح آمیز آن ها حاصل دیدگاه منحصر به فرد وى است. 

آثار او کیفیتى مرموز و آرام را به مخاطب القا مى کند؛ مثل حالتى بین خواب و بیدارى، تخیل و واقعیت که گویى روح را قبل از جسم به تصویر کشیده است.

“نوشته شده توسط آیا علیرضا و رنیم فارسى”

ابراهیم الدسوقى در بیش از ۴٠ نمایش گروهى، انفرادى و آرت فرها در اقصى نقاط جهان از سال ١٣٧١ تا به امروز شرکت داشته است. وى داراى ده ها جایزه و اقامت هنرى است. او همچنین مدرس هنرى در دانشگاه هنر کایرو از سال ١٣٧١ تا ١٣٩۶ بوده است.ما بخشى از کارنامه ى هنرى او را این جا گردهم آورده ایم.

نمایشگاه هاى انتخابى

نمایشگاه هنرى قاهره در دبى، «قیمت متعالى هنر »، گالرى حافظ، دبى، امارات متحده‌ی عربى
١٣٩٨
نمایشگاه هنرى ابوظبى، گالری حافظ، امارات متحده‌ی عربی
١٣٩۶/١٣٩٧/١٣٩٨
نمایشگاه هنرى «شروع»گالری ساچى، لندن، انگلیس
١٣٩۵/١٣٩٨
نمایشگاه هنرى دبى، گالری حافظ، دبی امارات متحده‌ی عربی
١٣٩٧
نمایشگاه هنرى بیروت، گالری مصر، بیروت، لبنان
١٣٩٧
نمایشگاه انفرادی، «زمین و آنچه بالاى اش است»، گالری ال مرخایا، دوهه، قطر
١٣٩٧
نمایشگاه هنرى شارا، گالری حافظ، جده، عربستان
١٣٩۵/١٣٩۶
نمایشگاه،«باب جده»، گالری حافظ، ریاض، عربستان
١٣٩۶
نمایشگاه «ولتا نیویورک»، گالری حافظ، نیویورک، آمریکا
١٣٩۶
نمایشگاه هنرى هند، گالرى حافظ، دهلى، هند
١٣٩۶
نمایشگاه «آرت استیج»، گالرى حافظ، سنگاپور
١٣۶٩
نمایشگاه هنرى لندن«آرت لندن»، گالرى حافظ، لندن، انگلیس
١٣٩۵
نمایشگاه انفرادی، گالری بوشهرى، کویت
١٣٩٢
نمایشگاه «هنر معاصر مصر»، گالرى Art Sawa, دبی امارات, متحده‌ی عربی
١٣٨٨
نمایشگاه «سه گانه هاى مدیترانه» تحت کاخ هنرهاى معاصر، پاریس، فرانسه
١٣٨٧
نمایشگاه «هنر معاصر مصر»، گالرى موسسه مطالعات اسلامی مصر، آلیکانته، اسپانیا
١٣٨۶
نمایشگاه «ستاره هاى سالن جوانان»، 
فرهنگستان هنر مصر، روم، ایتالیا
١٣٨۴

Biography

Ibrahim El Dessouki (b. 1969, Cairo, Egypt) lives and works in Cairo as a painter of a highly condensed style in portraiture as well as in still life painting and landscape. His unique elaborate and highly meticulous treatment of shades & his refined textures that echo his feelings through an extraordinary & notable use of paint kneaded carefully to result in simultaneously dreamy & epic tones of color. Ibrahim studied bachelor of the Faculty of Fine Arts in Cairo, Painting Department in 1992.

He has also been a lecturer in Painting Department, at the Faculty of Fine Arts in Cairo from 1992 till 2017.

Statement

A trailblazer in the world of Egyptian contemporary painting, El Dessouki is renowned for his personal and unique style using the time-honored medium of oil painting, a style that together with his distinctive choice of subject, consummately encapsulates the spirit of modern day Egypt, but also, draws from the echoes of its rich cultural past. El Dessouki successfully treads that precarious thin line, neither completely conforming to tradition, nor completely rebelling against it. By far El Dessouki’s favorite and most prolific subject is the female figure. His paintings summon the archetypal Egyptian woman, with a well-rounded figure and Pharonic features. With their gossamer-like robes that neither reveal nor conceal, they resemble deities in their statue form, for their eyes remain impenetrably blank, staring sphinx-like into the unseen, alluding to the mysteries beyond.

El Dessouki delves even further into the sacred visual landscape of ancient Egypt with his paintings of the columns and temples of the ancient city of Luxor. However, far from being ordinary architectural representations, El Dessouki’s columns hum with a mystical energy. The columns cast shadows that place the site firmly across the threshold of two worlds, one set in darkness the other in light. The structures appear monumental and awe- inspiring, making the viewer feel tiny in comparison, although the paintings are in reality no larger than human-size.

Also featuring strongly in El Dessouki’s practice is the environment, which can be divided into two domains, the outdoor and the indoor. His indoor compositions are made of a carefully selected arrangement of everyday objects. The outdoor pictures are arresting landscape paintings and drawings that are all at once peaceful, yet untamed. The two environments work together to reveal both the visual and the social landscape of Egypt today, via the artistʼs unique perspective.

The title of the exhibition Synchronizing light and shade brings into play El Dessouki’s use of shadowing to create the perfect harmony between light and darkness, they do not battle in his paintings, they revolve, engage and play. His paintings evoke an eerie and mysterious quality, which rather than disturb the viewer, somehow appear tranquil and serene. El Dessouki’s work nurtures the state of dream before wakefulness, the imagination before the rational, the soul before the body.

 

written by Aya Alireza & Raneem Farsi

Selected exhibitions

2019
-The state price of excellence in arts – Cairo
-Dubai art fair – Hafez gallery – Dubai
-Abu Dhabi art fair – Hafez gallery – Abu Dhabi
-Start – Saatchi gallery – Hafez gallery – London

2018
-Dubai art fair – Hafez gallery – Dubai
-Abu Dhabi art fair – Hafez gallery – Abu Dhabi
-Beirut art fair – Gallery misr – Beirut
-Earth and all that above it – Al Markheya gallery – Doha

2017
-Abu Dhabi art fair – Hafez gallery – Abu Dhabi
-Beirut art fair – Hafez gallery – Beirut
-Shara art fair – Hafez gallery – Jeddah
-Start art fair – Hafez gallery – Doha

2016
-Abu Dhabi art fair – Hafez gallery – Abu Dhabi
-Shara art fair – Hafez gallery – Jeddah
-Bab Jeddah – Hafez gallery – Riyadh
-Volta New york – Hafez gallery – New york
-India art fair – Hafez gallery – New Delhi
-Art Stage – Hafez gallery – Singapore

2015
-Start Saatchi gallery – Hafez gallery – London
-Shara art fair – Hafez gallery – Jeddah
-Art London – Hafez gallery – London
-Synchronizing light & shadow – Hafez gallery – Jeddah

2014
-Intersection – Gallery misr – Cairo
-Casa Arabi – Madid

2013
-Egyptian Contemporary Art – Art and design gallery – Venice.
-Standing – Faculty of fine arts – Cairo.

2012
-Solo Exhibition – Boushehri Art Gallery – Kuwait
-Egyptian Tales – Art Space Gallery – Dubai
-Le Corps Decouvert, Institut du monde arabe – Paris
-Art Dubai – Art Space Gallery – Dubai

2011
-Faces – Horizon one Gallery – Cairo

2010
-Columns – Al Markhiya gallery, Doha – Qatar

2009
-El Corpus Humanos – El Massar gallery – Cairo
-Undercurrent: Egyptian Contemporary Art, Art Sawa gallery – Dubai

2008
-Trilogy of the Mediterranean – Palace of Arts Marseille
-Om Khalthoum – Institut du monde arabe – Paris
-Art Sawa Inaugural exposition – Dubai
-Art Paris – Abu Dhabi

2007
-Exhibition at the Egyptian Institute for Islamic studies – Madrid 
-Egyptian Contemporary Art – Alicante – Spain

2006
-10th Cairo International Biennale – Cairo
-The Nude – Ebdaa Gallery – Cairo
-Stars of the Day – Horizon one Gallery – Cairo

2005
-Art & Soul – Palace of Arts – Cairo
-Stars in Youth Salon – The Egyptian Academy of Arts, Rome
-Egyptian Contemporary Art – Toledo

2003
-Panorama of 20th Century Egyptian Art – Bibliotheca Alexandrina.

2002
-Triad of Sun and Moon – Khan El Maghraby Gallery – Cairo

2001
-Exhibition at the Egyptian Institute for Islamic studies – Madrid
-The Honoring prize of Painting at the Fifth Salon of Small Art works

2000
-Four Aspects for the Pyramid – Khan ElMaghraby Gallery Cairo
-First painting prize at the tenth Salon of Youth – Palace of Arts – Cairo

1998
-Third prize at the Tenth Salon of Youth
-The Painting prize at the Second Salon of Small Art works

1997
-Third prize at the Ninth Salon of Youth

1993
-The Arbiters prize at the Fifth Salon of Youth

1992
-Spring exhibition – Nile Gallery – Cairo

Residencies and Acquisitions

2008
-The first painting symposium – Luxor
2009
-Resident artist in China Academy of Art – Hang Zhou – China
-The first painting symposium of Jordan festival – Jordan

-Acquisitions at the Egyptian Museum of Modern Art, Al-Ahram press Organization, Bibliotheca
-Alexandrina, Arab Museum of Contemporary Art, Qatar and Ramzi dalool museum Beirut

 

0