زندگی‌نامه

آهو خردمند، پرورش یافته در دنیای نمایش است. اما وی نقاشی را به رسم آیینی شفاگر برگزیده است، از اینرو مسیرش را بی ادعا و با صبر و حوصله ی بسیار می پیماید. با قوطی کوچکی از رنگ گواش سیاه و قلم مویی باریک در دست و ساعات طولانی از مراقبه در مقابل بوم سفرش را آغاز می کند. رفته رفته پس از نخستین آثار مونوکروم، رنگ ها را به دنیای خیالی اش می افزاید. هنرمند چندوجهی ما علاوه بر فعالیت در دنیای سینما و تیٔاتر مترجم آثار تیٔاتر نیز اهست. آزادی در خیال پردازی را ارج می نهد و در تایید روشی که برگزیده می گوید:” روح یک هنرمند می تواند در رسانه های  مختلف بیان (ترجمه) شود.”

بیانیه

چهره هایی با چشمانی بادامی و بدنهای بیشمار در پس زمینه اند. سطح بوم های آهو خردمند به شیوه ای وسواس گونه با انسانها پُر شده است . فیگورهایی که در فضاهای تکه تکه ی معماری، بی وقفه انباشته می شوند. از پله ها بالا و پایین می روند، از در و پنجره های خیالی عبور می کنند یا در قابِ طاق های معلق جای می گیرند. گاه خیره به ما نگاه می کنند و خیلی وقت ها آسوده، پشت به تصویرکرده اند.

فضاسازی ها به افسانه ای مرموز و گاه به تصویرسازی مکان های مقدس می مانند؛ با اینکه قرار نیست هیچ قصه و روایت دقیقی نقل کنند. توالی زمانی خطی ای در کار نیست اما جزیٔیات ِ حاضر در صحنه، همواره حرکتی دایمی در تصاویر را کنترل می کنند. پرسپکتیوی در کار نیست، گویی برای ایجاد پلان ها از اصول نگارگری های ایرانی الهام گرفته باشد. حال و هوای تصاویر اما، بیشتر به نقاشی های استادان قرن پانزدهمی ایتالیا شباهت دارد؛ برای مثال آرک های فرآنجلیکو و پس زمینه های مناظر پایٔولو اوچللو. فیگورها از سویی دیگر کاملا” به دورانی متفاوت اشاره دارند: لباس ها تداعی گر دورانی مدرن، پس از انقلاب صنعتی، و یا حتی تابلوهای ریٔالیسم فرانسه از طبقه ی دهقانی هستند. نور شبانه و گرگ ومیشی تابلوها، در کنار کنتراست زمانی و مکانی فضایی رویا گونه می آفرینند. گویی خواب می بینیم: تکه تکه هایی از خاطرات شیرین که در کابوسی غریب و امروزی محو می شوند. تصاویری که از زمان و مکان خارجند و در عین حال  سرشارند از اشارت های آشنا و کهن الگوهای جهانشمول.

نمایشگاه‌ها
نمایشگاه انفرادی، «زندگی»، گالری شیرین،  تهران،  ایران
 ١٣٨٨
نمایشگاه انفرادی، گالری خیام،  بابل،  ایران
 ١٣٩١
نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران، ایران
 ١٣٩٢
نمایشگاه انفرادی، «ابدیت»، آرتا گالری، تورنتو، کانادا
١٣٩٣
نمایشگاه خصوصی، لس آنجلس، آمریکا
 ١٣٩۴
نمایشگاه انفرادی، «زندگی 2»، ترا-له-ولته، روم، ایتالیا
١٣٩۵
نمایشگاه انفرادی، «ضیافت عقاب»، ونکوور، کانادا 
١٣٩۶  
نمایشگاه گروهی، «آثار هنرمندان سینمایی»، گالری سایه، تهران، ایران
١٣٩٧ 
 نمایشگاه گروهی، «کانسپت»، پردیس تیاتر شهرزاد، تهران، ایران
١٣٩٧

Biography

Ahoo Kheradmand grew up in the world of drama. But she has chosen painting as her healing ritual, so she walks her path modestly and with great patience. She began her journey with a small can of black gouache and a tiny brush in her hand, meditating for hours in front of the canvas. Gradually, after her initial monochrome works, she added colors to her abstract world. Our multifaceted artist, is also a play translator alongside her works in the field of Drama. She values freedom of imagination and affirms her chosen discipline: “The soul of an artist can be expressed through different media.”

Statement

Faces with almond-shaped eyes and countless bodies are in the background. The surface of her canvas is obsessively filled with human figures; Figures that accumulate perpetually through architectural pieces in space. They go up and down the stairs, walk through imaginary doors and windows, or fit into the frame of suspended arches. Every now and then, they stare at us and other times, they turn their backs comfortably. Spaces are like a mysterious legend and sometimes, like the depiction of holy places, even though they are not going to narrate any story. There is no linear time sequence, but the details of the scene always control a constant movement in the images. Perspective doesn’t exist, as if inspired by the principles of Iranian painting to create plans.

The mood of the images, however, is very similar to the paintings of Italian masters of the fifteenth-century; For example, the archetypes of Fra Angelico and the scenery backgrounds of Paolo Uccello. The figures, on the other hand, refer to a whole different era; The clothes resemble the modern era, after the Industrial Revolution, or even the paintings of French Realism from the peasantry. The dusky light of the paintings, alongside the temporal and spatial contrast, create a dreamy space, It’s as if we’re dreaming: fragments of sweet memories that fade into a strange yet modern nightmare. Images that are beyond time and space, and at the same time, full of recognizable and ancient references to universal patterns.

Exhibitions

2009, Solo exhibition, “Life”, Shirin gallery, Tehran, Iran

2012, Solo exhibition, Khayyam gallery, Babol, Iran

2013, Solo exhibition, Aria gallery,Tehran, Iran

2015, Solo exhibition, “Eternity”, Arta gallery, Toronto, Canada

2014, Private exhibition, Los Angles, United States

2016, Solo exhibition, “Life 2”, Tra Le Volte, Rome, Italy

2017, Solo exhibition, “The Eagle Feast”, Vancouver,Canada

2018

-Group exhibition, “Cinema Artists’ Artwork”, Sayeh gallery, Tehran, Iran

-Group exhibition, “Concept”, Shahrzad Theater, Tehran, Iran

0