توجه

با توجه به ارزش هنری آثار پس از فروش اثر امکان عودت و تعویض وجود ندارد

:Attention

We have no return and replacement policy for the purchased items

بسته‌بندی اثر

استفاده از لوازم بسته‌بندی با کیفیت و ایمن مناسب با اثر انتخابی شما

:Packaging

We use high and safe quality packaging suitable for your chosen art work

سند اصالت اثر

شما با هر خرید از ما “سند اصالت اثر” دریافت مى کنید که در آن نام اثر هنرى، عکس و اطلاعات آن ثبت شده است.

:Authenticity Certificate

With each purchase, you will receive a “work authenticity certificate” from us, in which the name of the art work, its photo and its information are documented

0